مهندسی و موفقیت

به وبلاگ مهندسی خوش آمدید ( دوستانی که تمایل به تبادل لینک دارند پیغام بگذارند )

اتوترانسفورماتور


 

فصل چهارم

 

تستهاي كارخانه اي ترانسفورماتور

 

الف- آزمايشات ROUTINETEST ( سري)

 

1-4- اندازه گيري نسبت تبديل

 

2-4- اندازه گيري مقاومت اهمي DC سيم پيچها

 

3-4- كنترل گروه اتصال

 

4-4- اندازه گيري شدت جريان بي باري

 

5-4- تلفات بار و درصد ولتاژ اتصال كوتاه

 

6-4- آزمايش سنجش مقاومت عايقي سيم پيچها

 

7-4- آزمايش سنجش استقامت عايقي سيم پيچها

 

ب- آزمايشات TYPE  TEST ( نوعي)

 

8-4- آزمايشهاي حرارتي

 

9-4- آزمايشهاي ولتاژضربه 

 

10-4- اندازه گيري ضريب تلفات عايقي و ظرفيت خازني

 

فصل پنجم

 

تستهاي LOCAL ترانسفورماتور

 

1-5- آزمايش مقاومت عايقي

 

2-5- آزمايش مقاومت دي الكتريك روغن

 

3-5- آزمايش نسبت ولتاژ

 

4-5- آزمايش گروه برداري

 

5-5- اندازه گيري مقاومت سيم پيچها

 

6-5- بررسي عملكرد رله بوخهلتز

 

7-5- بررسي خنك كننده ها

 

8-5- بررسي تاپ چنجر

 

9-5- تست جريان مغناطيسي

 

10-5- آزمايش ضريب تلفات عايقي

 

فصل ششم

 

1-6- معرفي كامل قطعات ترانس

 

2-6- تست شيتهاي مربوط به LOCAL TEST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + نوشته شده در  سه شنبه دهم آذر ۱۳۸۸ساعت 20:25  توسط فشار قوی  |